Home > ITV > UTV > 2012-2016 >
UTV : Christmas 2012
All videos at a glance
Santa's Sleigh ident.
UTV
UTV
UTV
UTV

14secSanta's Sleigh ident
Christmas Tree ident.
UTV
UTV
UTV
UTV

18secChristmas Tree ident
Santa's Sleigh break bumper.
UTV
UTV
Christmas Tree break bumper.
UTV
UTV
In-vision continuity.
UTV
UTV
Trailer graphics.
UTV
UTV
UTV
UTV
Vertical and horizontal end-credit promotions.
UTV
UTV
UTV Christmas channel promotion.
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
UTV
Home > ITV > UTV > 2012-2016 > Christmas 2012

2012 Idents
2012 Miscellaneous
Christmas 2015
Christmas 2014
Christmas 2013
Christmas 2012